Conferinta de presa

24 iulie 2012

Invitatie de participare la CONFERINTA DE PRESA Organizata de către SC NEFITON SRL La sediul din Tg – Jiu, Str. Aleea Digului, Nr. 1A, Jud. Gorj,  cu ocazia finalizării proiectului “„SPALATORIE ECOLOGICA DE MEDIE CAPACITATE”, cod SMIS 25284, proiect finanţat de către Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 – Axa […]

Comunicat de presa

13 februarie 2012

SC NEFITON SRL, având sediul social în Tg – Jiu, Str. Aleea Digului, Nr. 1A, Jud. Gorj,  înregistrata la ORC GORJ cu nr. J18 / 684/ 2004, având CUI 16884051, reprezentata legal de Dna. PETRICA Violeta – administrator, implementează începând cu data de 02 Februarie 2012 proiectul “„SPALATORIE ECOLOGICA DE MEDIE CAPACITATE”, SMIS 25284, proiect […]

Cerere de oferta

2 februarie 2012

SC NEFITON SRL Tg – Jiu, Str. Aleea Digului, Nr. 1A, Jud. Gorj,  înregistrata la ORC GORJ cu nr. J18 / 684/ 2004, având CUI 16884051, cont RO 56 BRDE 200SV 1283 9452 000, deschis la BRD Sucursala Jud. Gorj, implementează începând cu data de 02 FEBRUARIE 2012, proiectul „SPALATORIE ECOLOGICA DE MEDIE CAPACITATE”, cod […]