Cerere de oferta

2 februarie 2012

SC NEFITON SRL Tg – Jiu, Str. Aleea Digului, Nr. 1A, Jud. Gorj,  înregistrata la ORC GORJ cu nr. J18 / 684/ 2004, având CUI 16884051, cont RO 56 BRDE 200SV 1283 9452 000, deschis la BRD Sucursala Jud. Gorj, implementează începând cu data de 02 FEBRUARIE 2012, proiectul SPALATORIE ECOLOGICA DE MEDIE CAPACITATE”, cod SMIS 25284, proiect finanţat de către Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 – Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”, Domeniul de intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”.

SC NEFITON SRL Tg – Jiu anunta ca in cadrul acestui proiect se intentioneaza achizitia de „UTILAJE SPALATORIE ECOLOGICA DE MEDIE CAPACITATE”, prin procedura de CERERE DE OFERTE, a urmatoarelor bunuri:

 • LOT 1 – Linie industriala spalatorie ecologica de medie capacitate: 

CPV

Utilajul

Buc.

39713200-5

Masini de spalat rufe si masini de uscat rufe

5

42718100-3

Masini de calcat

5

39291000-8

Accesorii de spalatorie

12

51543400-4

Servicii de instalare de masini de spalat, de masini de curatare uscata si de masini de uscat pentru rufe

1

 • LOT 2 –  Instalatie solara pentru producerea apei calde:

09332000-5

Instalatie solara (cu montaj)

1

 • LOT 3 –  Sistem supraveghere

32323500-8

Sistem video de supraveghere

1

 • LOT 4 –  Kit decorativ receptie

39156000-0

Mobilier pentru sali de primire si de receptie

1

 • In conformitate cu bugetul aprobat al proiectului sus-menţionat, Valoarea estimata(fara TVA) a achiziţiei celor doua loturi de utilaje prevăzute in proiect, va fi de: 637,418.70 lei, din care: 
Valoarea estimata fara TVA:

 •         LOT 1 – Linie industriala spalatorie ecologica de medie capacitate: 598.418,70 LEI
 •         LOT 2 –  Instalatie solara pentru producerea apei calde: 26.400 LEI
 •         LOT 3 –  Sistem supraveghere: 5.800,00 LEI
 •         LOT 4 –  Kit decorativ receptie: 6.800,00 LEI
 • Punctul de lucru la care se va implementa proiectul este situat in Tg – Jiu, Str. Aleea Digului, Nr. 1A, Jud. Gorj
 • Documentaţia de atribuire se poate obţine în intervalul 02. 03. 2012 – 15. 03. 2012- ora 12,00 in urma unei solicitări scrise, transmise pe fax la Nr.: 0353 – 810522, solicitare in care se va specifica si adresa de e-mail a solicitantului.
 • Termenul de depunere a ofertelor este 16. 03. 2012, orele 12,00

____________________________

 

Detalii suplimentare se pot obţine la: 

SC NEFITON SRL, Tg – Jiu, Str. Aleea Digului, Nr. 1A, Jud. Gorj,

TEL: 0253 – 240.010

Manager proiect: Email: mariannicu@yahoo.com

 

Vizualizarea documentului in format .pdf (conform M.I.V.)