Conferinta de presa

24 iulie 2012

Invitatie de participare la

CONFERINTA DE PRESA

Organizata de către SC NEFITON SRL

La sediul din Tg – Jiu, Str. Aleea Digului, Nr. 1A, Jud. Gorj,  cu ocazia finalizării proiectului “„SPALATORIE ECOLOGICA DE MEDIE CAPACITATE”, cod SMIS 25284,

proiect finanţat de către Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 – Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”, Domeniul de intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”.

Valoarea totală a proiectului a fost de 927.122,83 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă aprobata si finanţata din FEDR si bugetul naţional, de 731.179,70 lei.

Obiectivul specific al proiectului a vizat: „Creşterea calităţii si reducerea tarifelor serviciilor de spălătorie – curăţătorie, pentru clienţii corporatişti sau individuali, prin achiziţionarea de echipamente ecologice si consultanta, in scopul facilitării accesului clienţilor la servicii specifice de calitate, accesării de noi pieţe, dezvoltării durabile şi creşterii performantelor firmei”.

 

REZULTATELE DIRECTE ALE PROIECTULUI SUNT:

   Active tangibile achiziţionate prin proiect (buc.)

20

   Active intangibile achiziţionate prin proiect (buc.)

1

   Suprafaţa de desfăşurare a serviciilor modernizată/ reabilitată prin proiect (mp)

140

   Numărul locurilor de muncă create, TOTAL:

6

   Din care femei:

5