Comunicat de presa

13 februarie 2012

SC NEFITON SRL, având sediul social în Tg – Jiu, Str. Aleea Digului, Nr. 1A, Jud. Gorj,  înregistrata la ORC GORJ cu nr. J18 / 684/ 2004, având CUI 16884051, reprezentata legal de Dna. PETRICA Violeta – administrator, implementează începând cu data de 02 Februarie 2012 proiectul “„SPALATORIE ECOLOGICA DE MEDIE CAPACITATE”, SMIS 25284, proiect finanţat de către Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 – Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”, Domeniul de intervenţie 4.3 „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”. Adresa la care se va implementa proiectul este: Târgu Jiu, Tg – Jiu, Str. Aleea Digului, Nr. 1A.

Valoarea totală a proiectului este de 927.122,83 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă aprobata si finanţata din FEDR si bugetul naţional, este de 731.179,70 lei.

Obiectivul specific al proiectului vizează: „Creşterea calităţii si reducerea tarifelor serviciilor de spălătorie – curăţătorie, pentru clienţii corporatişti sau individuali, prin achiziţionarea de echipamente ecologice si consultanta, in scopul facilitării accesului clienţilor la servicii specifice de calitate, accesării de noi pieţe, dezvoltării durabile şi creşterii performantelor firmei”.

Detalii suplimentare se pot obţine de la:

TEL: 0253 – 240.010

Responsabil informare şi publicitate:  Mitruţ STANOIU, e-mail: office@atlabs.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Vizualizarea documentului  in format .pdf (conform M.I.V.)